Vuokraan sisältyvän internetin häiriötilanteet

Palveluntoimittaja MPY julkaisee häiriötiedotteet osoitteessa https://www.mpy.fi/kuluttajat/hairiotiedotteet

Myös TV-kuvaongelmat raportoidaan häiriötiedotteissa.

Tästä palvelusta voi vikatilanteissa tarkistaa, onko häiriö koko Varkautta koskeva vaiko alueellinen. Myös vikojen korjaaminen päivittyy sivuille.